4. Dan nacionalne varnosti združil strokovnjake iz številnih institucij slovenskega sistema nacionalne varnosti

0

Na Fakulteti za družbene vede je dne 16. 10. 2019 potekal že tradicionalni Dan nacionalne varnosti v organizaciji  IVK Inštituta za varnostno kulturo/Slovenskega združenja za varen svet, Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

V pozdravnem nagovoru je udeležence nagovorila, prof. dr. Monika Kalin Golob, ki je izrazila zadovoljstvo, da fakulteta gosti tako pomemben dogodek. Med drugim je poudarila, da je področje varnosti izjemno zapleteno, kompleksno in potrebuje interdisciplinarno sodelovanje ter sodelovanje stroke in odločevalcev, saj je, čeprav se zdi, da so velike svetovne vojne za nami, »sodobna tehnologija sposobna vstopiti v naše svetove prav tako rušilno, ogroziti intimnost naših misli in celovitost naših življenj. 

Foto: FDV

Vodja programsko-organizacijskega odbora Dneva nacionalne varnosti in direktor Inštituta za varnostno kulturo, Andrej Kovačič, je v svojem nagovoru poudaril, da varnost postaja čedalje bolj cenjena vrednota, zato je med drugim pomembno vključevanje mladih v nacionalno varnostne in družbene podsisteme. »Mladi so del nas, so naša prihodnost, vključiti pa jih moramo že danes, da bodo v prihodnosti znali prevzemati odgovornost za naše skupne vrednote,« je izpostavil.

Foto: FDV

Izr. prof. dr. Andreja Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Maribor je v pozdravnem nagovoru izrazil zadovoljstvo, da prireditev Dan nacionalne varnosti poteka že četrto leto zapored, da so jo poleg organizatorjev za svojo sprejeli tudi državni organi, ki skrbijo za zagotavljanje varnosti, da ima tudi politično podporo in da se počasi oblikuje tudi njen format – to je srečanje strokovnjakov, znanstvenikov, študentov in dijakov.

Foto: FDV

Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve Republike Slovenije, je v nagovoru zbranim med drugim poudaril, da je za zagotavljanje notranje varnosti nujno sodelovanje in povezovanje z ostalimi deležniki, ki tvorijo celovit in učinkovit nacionalno-varnostni sistem. »Iz lastnih izkušenj, ki sem jih skozi svojo dolgoletno kariero pridobil znotraj vseh treh podsistemov, lahko z gotovostjo zatrdim, da je sistem nacionalne varnosti v Republiki Sloveniji uigran in da deluje. Hkrati pa je to tudi standard, ki ga moramo vedno znova ohranjati in si prizadevati, da ga na tako visoki ravni zadržimo tudi v prihodnje. To je naša dolžnost in odgovornost do slehernega prebivalca naše države. Kajti, varnost je pravica vsakega posameznika. Je vrednota, ki vpliva na vsa področja človekovega delovanja in obenem tudi na družbo kot celoto. Varnost je namreč tisti prvi pogoj, ki mora biti izpolnjen, da lahko posameznik, družba in država v polnosti živijo, se razvijajo in rastejo,« je zaključil minister.

Foto: FDV

Zbrane je nagovoril tudi minister za obrambo Karl Erjavec, ki je povedal, da je potrebno javnosti ozaveščati o pomenu varnosti, saj varnost ni sama po sebi dana in dodal: »Brez varnosti ni demokracije. Ni vladavine prava. Ni človekovih pravic. Ni javnega zdravstva. Ni javnega šolstva ampak so samo grozote. Takšni dnevi kot je današnji Dan nacionalne varnosti so zato zelo pomembni.« V nadaljevanju nagovora je izrazil zadovoljstvo nad sprejetjem Resolucije o strategiji nacionalne varnosti. Nosilec je bilo Ministrstvo za obrambo, ampak gre za medresorski projekt, kjer so bili udeleženi tudi Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Ministrstvo za zunanje zadeve in drugi. Z novo Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti smo v Sloveniji odgovorili na spremembe varnostnega okolja naše države ter s tem zagotovili podlago za pripravo področnih strategij ter strateških načrtov, s katerimi se bo resolucija udejanjala v praksi. Za obrambni sistem to med drugim pomeni pripravo predloga nove Resolucije o dolgoročnem programu opremljanja in razvoja Slovenske vojske, Obrambne strategije Republike Slovenije in Srednjeročnih obrambnih programov. 

Foto: FDV

Sledila je okrogla miza Zagotavljanje notranje varnosti Republike Slovenije – izzivi državnih, lokalnih in zasebnih organizacij, ki jo je moderiral izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, na kateri so sodelovali: Jože Senica, namestnik generalne direktorice Policije, Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva MOL in Branko Slak, predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Razpravljavci so se dotaknili ključnih izzivov s katerimi se srečujejo njihove organizacije, pojasnili njihovo vlogo pri zoperstavljanju sodobnim grožnjam, ocenili ustreznost kadrovskih, materialnih in finančnih virov za izpolnjevanje svojega poslanstva in pojasnili, kako poteka sodelovanje z drugimi subjekti zagotavljanja (notranje) varnosti v RS.

Foto: FDV

Po zaključeni okrogli mizi je potekala podelitev priznanj za policista, vojaka in varnostnika leta 2018. Vojak leta je postal pripadnik SV, desetnik Blaž Režek, policist leta je postal Mihael Berlic iz PU Ljubljana Moste, varnostnik leta pa Kristjan Devetak iz podjetja HIT, d.d.

Foto: FDV 

Programska brošura je na povezavi.

Popoldanski del pa je bil namenjen strokovnim predavanjem.

doc. dr. Jelena Juvan, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Družbene posledice kibernetskih napadov

Foto: IVK

mag. Boris Rojs, Uprava uniformirane policije, GPU, Policijska asistenca državnim organom, organom lokalne skupnosti in nosilcem javnih pooblastil

Foto. IVK

dr. Črtomir Borko, IVK inštitut/Slovensko združenje za varen svet, Plastična ovojnina za živila – vplivi na zdravje in perspektive Foto: IVK

Borut Volk, IBA Slovenija, Usposabljanje telesnih stražarjev po IBA programuFoto: IVK

mag. Žiga Kosirnik, NLB d.d., Mehansko varovanje v finančnih inštitucijah

Foto: IVK

dr. Milan Tarman, Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, Sistem varovanja tajnih podatkov v RS 

Foto: IVK

Robert Gasser, Predstavitev Slovenske vojske in možnosti zaposlitve

Foto: IVK

doc. dr. Igor Lamberger, Policijska akademija, GPU, Mednarodne finančne goljufije

 Foto: IVK

dr. Robert Radkovič, Šolski center Kranj – Višja strokovna šola, V kakšni korelaciji sta varnost in varovanje?

Foto: IVK

dr. Robert Šumi, Center za raziskovanje in socialne veščine Policijske akademije, GPU, Odločno etično vodenje in profesionalizem

Foto: IVK

mag. Peter Dular, IVK inštitut/Slovensko združenje za varen svet, Organizacijski psihopat grožnja organizacijski varnosti

Foto: IVK

doc. dr. Petra Zaletel, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Pomen dobre psihofizične kondicije gasilcev, vojakov in policistov

Foto: IVK

Matjaž Tomšič, Uprava za policijske specialnosti, GPU, Predstavitev policijskega dela in možnosti zaposlitve

Foto: IVK

dr. Darijo Levačić, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, MNZ, Pravice in dolžnosti državljanov v policijskih postopkih

Foto: IVK

Vesna Marinko, mag., Javna agencija RS za varnost prometa, Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo in pri nastanku prometnih nesreč

Foto: IVK

Vladimir Ilić, Sektor za policijska pooblastila in preventivo, Služba generalnega direktorja policije, GPU, AMOK situacije

Foto: IVK

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.