2. IVK konferenca 2015: Varnost in (ne)nasilje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

0

Dne 6.10.2015 je v Ljubljani potekala 2. IVK konferenca 2015: Varnost in (ne)nasilje v vzgojno-izobraževalnih zavodih – Vidiki in vloga civilnih in državnih organizacij, ki jo je že drugo leto organiziral IVK Inštitut za varnostno kulturo.

V pozdravnem nagovoru je direktor IVK Inštituta za varnostno kulturo, g. Andrej Kovačič omenil dva ključna projekta, ki ga inštitut izvaja. Gre za projekta VARNA ŠOLA in AMBASADOR VARNOSTI, v katerega so vabljene osnovne šole.

Andrej Kovačič 2. IVK konferenca 2015Foto: arhiv IVK

V nadaljevanju je nekdanji direktor CSD Postojna in svetovalec vladama Srbije in Črne Gore, g. Jože Valenčič, govoril o učinkovitosti vodenja socialnih akcij pri obravnavi nasilja nad otroki. Pomemben del postopkov in obravnav na področju evidentiranega nasilja nad otroki, obravnavajo predvsem centri za socialno delo. Pri tem pa je zelo pomembno tudi aktivno sodelovanje drugih strokovnih služb, ki so tako ali drugače povezane z varstvom otroka in njegovih pravic.

2. IVK konferenca 2015 77

Foto: arhiv IVK

Ravnateljica OŠ Franceta Bevka Ljubljana, ga. Barbara Kampjut, je predstavila problematiko šole v primežu predpisov, pričakovanj staršev in pravic otrok. Poudarila je, da starši zamenjujejo potrebe in želje svojih otrok, le-ti pa vedno težje postajajo šolarji, zaradi sprejemanje šolskih pravil, se pri njih pojavljajo pogosto frustracije.

Predsednik sveta IVK Inštituta za varnostno kulturo, mag. Marko Potokar, je poudaril pomen zavedanja svoje osebne varnosti in samozaščite. Za lastno varnost lahko največ naredimo sami, vendar je v to potrebno vložiti nekaj truda in izobraževanj, ter s tem ozaveščati tudi mlade.

2_-IVK-konferenca-2015-2

Foto: arhiv IVK

G. Radovan Radetić iz CSD Moste Polje Ljubljana, je predstavil nekaj napotkov, kako ravnati z učno in vedenjsko zahtevnimi otroki. Predstavil je tudi model »strukturne analize socialnega vedenja«, avtorice L.S. Benjamin, ter modele posameznih profilov staršev in otrok, ki niso »tipologije« ali »kategorije«, v katere je mogoče preslikati starša ali otroka, ki jih je razvil v svoji poklicni karieri.

Radovan Radetić, 2. IVK konferenca 2015 3Foto: arhiv IVK

V zadnjem delu se je izobraževanje nadaljevalo s konkretnimi primeri, ki se lahko zgodijo v šolskem okolju ali na ulici. Pri tem je zelo pomembno, da v tovrstnih dogodkih odreagiramo trezno, situaciji primerno in da ne pozabimo na svojo varnost, za katero smo v prvi vrsti odgovorni sami.

2. IVK konferenca 2015 Andrej Kovačič

Foto: arhiv IVK

Na področju preventivnega delovanja in pri obravnavi nasilja v šolskem prostoru in v povezavi z njim, med in nad otroki ter zaposlenimi, je zelo pomembno angažiranje in sodelovanje vseh deležnikov, staršev, šole, CSD, policije ter nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju.

 

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.