1. mednarodna konferenca na temo Sem, vem, znam / 24.-25. maj 2019

1

Dne 24. in 25. 05. 2019 je na Srednji šoli tehniških strok Šiška v Ljubljani potekala 1. mednarodna konferenca z naslovom Sem, vem, znam. Na konferenci je sodelovalo preko 100 predavateljev, ki so obravnavali različne teme s področja vzgoje in izobraževanja, kjer ni manjkala tudi tema varnost v šolskem okolju. Osrednje predavanje na to temo je izvedel Daniel Canavan, ki je predstavil varnost šolskega okolja v Veliki Britaniji in primerjavo s Slovenijo.

Na povabilo organizatorjev in ravnateljice šole, Darinke Martinčič Zalokar, se je konference udeležil tudi predstavnik IVK inštituta za varnostno kulturo, Andrej Kovačič, ki je med drugim član strokovne skupine za varnost otrok in mladostnikov.
Foto: IVK/SZVS (Darinka Martinčič Zalokar SŠTS Šiška, Andrej Kovačič IVK/SZVS)

IVK inštitut in Slovensko združenje za varen svet, kot nevladna organizacija si med drugim prizadeva za varno lokalno skupnost, kjer ima varnost v vzgojno izobraževalnih ustanovah in mladih nasploh velik pomen. Pri tem pa nikakor ne smemo pozabiti na varnost otrok in mladostnikov, ki so drugačni in potrebujejo posebno obravnavo zaradi motnje avtističnega spektra, Aspergerjevega sindroma, ADHD itd. Raziskava, ki je bila na tem področju predstavljena je pokazala, da delo s tovrstnimi otroki in mladostniki predstavlja učiteljem in strokovnim delavcem s krajšim delovnim stažem večji izziv, kot tistim z daljšim stažem.

 Organizatorjem čestitamo za odlično organizacijo dogodka.
Deli z ostalimi.