Nacionalna varnost

Nacionalna varnost

Zagotavljanje nacionalne varnosti izhaja iz nacionalnih interesov ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, upoštevajoč pravni red, načela mednarodnega prava ter obveznosti države, sprejete z mednarodnimi pogodbami. Nacionalna varnost je tako zahteva, da se ohrani preživetje države in njenih državljanov.
Zasebno varovanje
Detektivska dejavnost
Policija
0

Varnost v Luksemburgu

Luksemburg je gospodarsko ena najuspešnejših držav na svetu. Za leto 2021 je po varnostnem indeksu bila na 34 mestu v…

Vojska/obrambni sistem
Obveščevalno-varnostne službe
Pravosodje/penologija
Sistem zaščite in reševanja
Lokalna varnost

Lokalna varnost

Za lokalno varnost in za njeno zagotavljanje je pomembno učinkovito ukrepanje različnih služb na nacionalni in lokalni ravni in spodbujanje njihovega medsebojnega sodelovanja. Tukaj imajo pomembno vlogo tudi nevladne organizacije, z namenom krepitve socialnega kapitala in povezovanja vseh, ki so odgovorni za varnost.
Varnost mest/občin
Prometna varnost
Varnost v šolah in drugih VIZ
Varnost otrok in mladostnikov
Varnost v organizacijah

Varnost v organizacijah

Varnost v organizacijah je izjemno pomembno področje, ki ga lastniki in management nikakor ne smejo zanemariti. Glavni management ima tako zelo pomembno nalogo, da identificira vsa varnostna tveganja in vzpostavi učinkovit varnostni sistem za njihovo obvladovanje.
Informacijska varnost
Igralniška varnost
0

Video kontrola v igralništvu

Z razvojem tehnologije in s povečanjem igralniških procesov je v zadnjih dveh desetletjih videonadzor prisoten tudi v igralništvu. Sistem nadzora…

Tehnično varovanje
0

Tehnično varovanje

V sklopu 2. člena Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1) se z dotičnim zakonom določene naloge zasebnega varovanja lahko opravljajo z…

Varnost in zdravje pri delu
0

Sevalna dejavnost

Kateri viri sevanja so za človeka in njegovo zdravje najbolj nevarni? Sevanje je prenos energije v obliki toka delcev ali…

Požarna varnost
0

Požarna varnost

Požarna varnost je oblika varnost, ki se ukvarja z zmanjševanjem možnosti požara in njenih posledic. Varuje nas pred, med in…

Fizično varovanje
Korporativna varnost
Varnost okolja, hrane in vodnih virov

Varnost okolja, hrane in vodnih virov

Varnost okolja je široko opredeljena in vpliva na človeštvo in njene ustanove ter organizacije kjerkoli in kadarkoli. Odnos med okoljem in varnostjo ljudi in narave je zelo pomembno vprašanje za človeštvo. Ohraniti svet in njegov ekosistem je naša naloga in odgovornost do prihodnjih generacij, ki bodo soočeni z vse bolj hudimi primeri okoljsko induciranih sprememb.
Varnost okolja
Varna hrana
Voda in vodni viri
0

Kako zagotoviti varno pitno vodo

Če uporaba pitne vode pomeni nevarnost za zdravje, jo upravljavec neha dobavljati ali omeji njeno uporabo, odredi prekuhavanje ali zagotovi…

Varnost in družbena odgovornost

Varnost in družbena odgovornost

Družbena odgovornost je odgovornost organizacij, drugih institucij in posameznikov do družbe. Je odgovornost za posledice dejanj in opustitev na ljudeh ter njihovih naravnih pogojev za življenje in obstoj (EU, 2011). Posledice neodgovornih dejanj podjetij vplivajo na osebno varnost ljudi, kot na nacionalno in globalno varnost.
Družbena odgovornost
Aktivnosti za osebno varnost in zdravje

Aktivnosti za osebno varnost in zdravje

Aktivnosti za osebno varnost in zdravje bi morale biti glavno vodilo za vsakega posameznika. Človek je v prvi vrsti sam odgovoren za svojo varnost, pri čemer ne sme predvsem ogrožati življenja, varnosti in zdravja drugih.
Aktivnosti za osebno varnost in zdravje
 dogodki

Dogodki

Dogodki v organizaciji Slovenskega združenja za varen svet in njihovih partnerjev, bodo objavljeni na portalu z namenom obveščanja in seznanjanja članov in ostalih zainteresiranih posameznikov, skupin in organizacij o aktivnostih.
Ostali dogodki in objave
Slovensko združenje za varen svet

Slovensko združenje za varen svet

Poslanstvo Slovenskega združenja za varen svet je ozaveščanje in promocija varnosti, kot družbene vrednote in pravica vsakega posameznika, ne glede na raso, narodnost in spol. S svojim delovanjem in ozaveščanjem o pomenu varnosti želimo pomagati ljudem do ustrezne varnosti v lokalnih skupnostih, ter z globalnim povezovanjem in izmenjavo dobrih praks, prispevati za bolj varen svet.
Slovensko združenje za varen svet SZVS